სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი
მთავარი

ISSN 1512-3936

ISSN 2960-9682(Onlain)

DOI:https://doi.org/10.36073/1512-3936

უახლესი ნომრები